Ons visie is dat elke kind die geleentheid kry om te leer in ‘n omgewing waar hy/sy veilig voel en aanvaarding beleef.

Onderrig word in beide Engels en Afrikaans aangebied. Sodoende word leerders uit verskeie taalgroepe geakkommodeer. Die informele aanleer van ‘n addisionele taal vanaf ‘n jong ouderdom word dwarsdeur bevorder.

Die skool word bedryf met ‘n Christelike etos, alhoewel leerders uit ‘n verskeidenheid van religieuse en kulture agtergronde welkom is.

Elke klas beskik oor goed-gekwalifiseerde, betrokke onderwysers, ondersteun deur klasassistente wat betref klaskamer- en speelgrond aktiwiteite.

Die skool is ten volle geakkrediteer by die Vrystaat Departement van Onderwys en nuwe ontwikkelings en addisionele klasse word jaarliks tot die skoolbygevoeg. Ons beskik oor die hoogste moontlike gradering van die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling vir ‘n voorskoolse sentrum.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


                 ●  Algemene Inligting (aangaande opkomende gebeure)
                 ●  Code of Conduct
                 ●  Klasreëls

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

__________________________________________________________________________________________________________

© 2012 - 2016 Eduplus Onafhanklike Skool
Webblad Vrywaring